Νομικό πλαίσιο

Νομικό πλαίσιο

Οι αστικοί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με τον

 Ν.1667-1986-Αστικοί_συνεταιρισμοί_και_άλλες_διατάξεις(Α_196).

Ακολουθούν διαλέξεις του Λαϊκού Πανεπιστημίου σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και την δημιουργία ενός καταναλωτικού συνεταιρισμού από τον Δημοσθένη Κασσαβέτη, Επίκ. Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Δικαίου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τον Λάζαρο Αγγέλου, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός MSc.

 

https://www.youtube.com/watch?v=CZJKAukX8_s&feature=youtu.bes

 

https://www.youtube.com/watch?v=XNhEi2Z6iO0&feature=youtu.be