Έντυπο συμμετοχής

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ «ΜΑΖΙ» 

Πρόσκληση για την ίδρυση Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού με στόχο την δημιουργία του πρώτου συνεταιριστικού καταστήματος στην Ξάνθη, που θα διέπεται από τις αρχές του συνεργατισμού και της αλληλεγγύης στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας.

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗΣ (κλικ για κατέβασμα)

Επώνυμο       : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Όνομα          : ……………………………………………..  ‘Ονομα Πατρός ………………………………………………..

Διεύθυνση     : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Τ.Κ               : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Περιοχή         : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Πόλη             : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Αρ.Δελτ.Ταυτ : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Α.Φ.Μ            : ……………………………………………..  Δ.Ο.Υ …………………………………………………………….

Επάγγελμα    : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Τίτλος            : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Τηλ.Οικίας     : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Τηλ.Κινητό    : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Fax               : ……………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail           : ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Γνωρίζω τις αρχές του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού και  :

Θέλω να γίνω μέλος του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού                              ………………………………..

Θέλω να ενημερώνομαι για τις δράσεις του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού   ………………………………..

 

Ξάνθη …../…../……                                                                                Υπογραφή

 

………………………………………..

 

Επικοινωνία & Πληροφορίες   :  Φιλιππίδης Παναγιώτης   6976 799390

:  Πολυχρονίδης Βίκτωρ    6984 445040